PiiA-Bio Reglering och automation av industriella biologiska processer

Senast uppdaterad:

2015-04-08 14:30:07

Bioteknik och framförallt biofarmaceutisk industri har låg automationsgrad i allmänhet samt högaeller mycket höga kvalitetskrav resulterande i överrobusta processer med låg produktivitet. Dettaprojekt siktar in sig på just detta med bibehållen kvalitet öka produktiviteten genom ökadproduktionsoptimering och automation. Projektet fokuserar på de två viktigaste stegen i enbioteknisk process, fed-batch reaktorn och industriell kromatografisk separation.

Förväntat resultat

1.Validerad metod för optimal fed-batch reglering i industriell miljö av fermenteringsprocesser

2.Metoder och metodik för implementering av optimal styrning av separationssteg vid proteinreningi laboratorie- och pilotmiljö.

3.Arkitekturen hos ett automationssystem för produktionsplattform i laboratorieskala.

4.Industriell implementering av en självoptimerande regulator för fed-batch fermentatorer

5.Prototyp av ett system för optimal styrning av separationssteg vid proteinrening i industriell laboratorie- och pilotmiljö

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:29
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Aktivt
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Bernt Nilsson
Startdatum: 201407
Slutdatum: 201706
 
Aktör
Lunds Universitet
Novo Nordisk A/S
Novozymes A/S
Pfizer Health AB
VINNOVA